Tilbud

Team Fårerådgivning vil have et tæt samarbejde med fåreavlsforeningerne i Danmark. Vi vil gerne hjælpe foreningerne på forskellig måde til at få faglig viden ud til foreningernes medlemmer.

Vi har med støtte fra Fåreafgiftsfonden i 2016, fået mulighed for at undersøge fåreavlernes ønsker og interesser, herunder ønskerne om faglig information. Vores ønske er, på dette grundlag at kunne modernisere formidlingen til fåreavlerne, så den i højere grad passer til det nye mediebillede med stigende brug af sociale medier.
Send os en mail, hvis du ønsker en snak med os om hvordan vi kan samarbejde.

Send mail

Her finder du Team Fårerådgivnings ider/forslag til emner på foreningernes kurser og faglige møder