Temahæfter

Temahæfter giver en dyberegående behandling af et emne.  

Dansk Fåreavl har udgivet en række temahæfter, der sætter fokus på relevante områder inden for fåreavl. Temahæfterne er et godt og praktisk værktøj med masser af information. Hæfterne kan rekvireres via Dansk Fåreavl eller downloades her på siden.

 

Temahæftet om Naturpleje

Fårs græsningsadfærd i naturen. Styring af græsningstryk. Praktiske erfaringer med får i naturplejen. Naturgræsning og sygdomme. Græsningsaftaler. Overvejelser inden indgåelse af aftaler. Fåreracer i naturpleje.

Du kan læse temahæftet om naturpleje her.

 

Temahæfte Fåreracer

Beskrivelse af fårets entré i Danmark for omkring 6000 år siden. Her beskrives 27 fåreracer, der dækker eksotiske racer som skruehornsfår og Karakul til mere almindelige racer som Shropshire og Texel. Racernes karakteristika og særlige egenskaber med hensyn til produktion af kød, mælk eller uld beskrives.

Læs temahæftet Fåreracer her

 

Temahæftet Økonomi i lammeproduktionen

Introduktion til emnet. Sådan laver du billigt foder. Den økonomisk optimale foderplan. Økonomi i afgræsning af alternative arealer. Vurdering af naturarealer. Økonomi i forskellige typer alternativ afgræsning. Easy Care systemet.

Du kan læse temahæftet Økonomi i lammeproduktion her.

 

Temahæfte Staldindretning

Krav til staldindretning. Bygningsindretning. Forskellige staldtyper til får.

Læs temahæftet Staldindretning her