Projekter

Team Fårerådgivning arbejder løbende på at søge projektstøtte, så vi får ekstra ressourcer til at kunne gennemføre særlige initiativer til at styrke formidlingen af faglig viden til fåreavlere. 

Projekter i 2018

Undervisningstrailer

Vi har fået tilskud til at indrette en undervisnings-trailer med fagligt materiale og udstyr til brug ved kurser. Vi har især tænkt på den som meget praktisk, når vi holder oplæg ude på fårebedrifter. Promilleafgiftsfonden medfinansierer omkostningerne til den. Traileren er klar til brug sommeren 2018.

 

Projekter i 2016

Vidensformidling via brugerorienteret Videns platform

 

Projektet er støttet af Fåreafgiftsfonden og fonden bidrager med økonomiske mider til at Team Fårerådgivning kan opbygge en ”platform” for formidling af viden til fåreavlere. Det handler om at styrke formidlingen enten direkte via websitet og bladet Nyt om Får eller indirekte via vores tilbud til fåreavlsforeninger.

Med projektet vil vi overordnet set søge at binde de mange eksisterende og ofte uformelle netværk inden for fårebranchen bedre sammen – det gælder fåreavlere, såvel som rådgivere, dyrlæger og forskere. Og hensigten er at modernisere formidlingen af faglig viden hen imod en større brug af internet og sociale medier. Men vi har også omtanke for at understøtte foreningernes egne faglige aktiviteter i form af kurser, seminarer, studieture og besætningsbesøg.  Alt i alt aktiviteter som kan fremme erfaringsudvekslingen mellem fåreavlere og medvirke til at de nytilkomne bedre kan lære af de mere erfarne fåreavlere.

Ud af projektet er kommet følgende initiativer:

  • Bladet Nyt om Får tilbyder faglige artikler leveret af dyrlæger, konsulenter og forskere. Det udkommer 4 gange om året i A4 format. Bladet fylder det ”hul” ud, som Dansk Fåreavls blad Får stoppede i slutningen af 2015. Bladet kan fås både i webudgave og i papirformat.
  • Nyhedsbrev for Fåreavlere er et ny måde at tilbyde fåreavlere korte informationer tilpasset de sæsonaktuelle aktiviteter i fåreholdet. Det blev afprøvet i slutningen af 2016 og udkommer nu regelmæssigt 15 gange om året.
  • Artikelsamling på websitet giver fåreavleren mulighed for at vende tilbage til tidligere artikler og finde svar på spørgsmål. En søgefunktion gør det let at finde frem til relevante artikler.
  • Rådgivning via mail videreføres af Team Fårerådgivning. Den har i mange år været leveret af Inga Stamphøj og Randi Worm via et projekt under Dansk Fåreavl.
  • Vi har via kontakter til landbrugsskoler undersøgt, hvordan undervisningen i fåreavl på landets landbrugsskoler kan styrkes, så landbrugseleverne får bedre indblik i dagens fåreavl.
  • Ideoversigt med kursusemner er et nyt initiativ til at understøtte foreningsbestyrelsernes arbejde med at indkredse emner til kurser for deres medlemmer. Den første udgave er udsendt til fåreavlsforeninger i efteråret 2016. Den vil blive opdateret årligt.
  • Rådgiverseminar er et nyt initiativ til at styrke dyrlægers og rådgiveres faglige viden inden for fåreavl. I september 2016 gennemførte vi et seminar om parasitter med 40 deltagere. Vores sigte er at gøre disse seminarer til en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor dyrlæger og rådgivere kan udveksle erfaringer

Kontakt projektleder Povl Nørgaard, hvis du er interesseret i at høre om projektets mange aktiviteter til at fremme moderniseringen af vidensformidlingen til fåreavlere. Povl kan kontaktes på mail: povl@teamfaarerådgivning.dk