Links – Kildeliste

Faglig litteratur om får

Litteraturlisten er ikke fuldkommen, men give ideer til søgninger, så det bliver lettere at komme videre med specialiserede bøger og vejledninger

Dyreværnsloven Får, Fødevarestyrelsen

Ib J. Christiansen og Knud Nielsen: Fåre- og lammesygdomme. Kun biblioteket.

Anette Holmenlund: Hyrdetimer. Turbine Forlaget, 2007

Svend Bek og Ivar Christoffersen: Fodring af får. Landbrugsforlaget

Agnes Winther and Clare Phythian: Sheep Health, Husbandry and Disease. The Crowood Press, 2011

Agnes Winther and Cicely W. Hill: Manual Lambing techniques. Amazone´s Book Store

Frank Slorie: Sheep Signals. Roodbont, Holland, 2016

David C. Henderson: The Veterinary book for Sheep farmers. Farming Press Ltd.

Danske tidsskrifter:

Nyt om Får, udgivet af Team Fårerådgivning. www.teamfaareraadgivning.dk (udgivet siden april 2016)

Får, udgivet af Dansk Fåreavl. www.sheep.dk (til og med 2015)

Hjemmesider:

Team Fårerådgivning, se www.teamfaareraadgivning.dk

SCOPS – Sustainable Control of Parasites in Sheep: se http://www.scops.org.uk/

AHDB Beef and Lambs: Better returns Programme (http://beefandlamb.ahdb.org.uk/returns/health-and-fertility/)