Landbrugsskoler

Grundundervisning i fåreavl

Team Fårerådgivning hjælper gerne med at styrke det faglige niveau og bidrage med praktiske erfaringer til undervisningen på landbrugsskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Vi har lavet nogle oplæg til undervisning inden for flere emner. Kontakt os og få et oplæg fremsendt, der specificerer nedenstående emner:

  • Årets gang i fårebesætningen
  • Håndtering af får
  • Sundhed og sygdomme hos får
  • Fodring og pasning af får
  • Naturpleje med får

Vi tilbyder gerne at levere undervisning – både en teoretisk del i klasselokalet og en praktisk del der foregår i en besætning i samspil med besætningsejeren.

Andre ønsker modtager vi gerne, så undervisningen bliver målrettet interesser og elevgruppens behov.

Send en mail med ønsker til post@teamfaareraadgivning.dk

 

Faglig litteratur om får – til elevernes opgaveløsning

Litteraturlisten er ikke fuldkommen, men give ideer til søgninger, så det er lettere at komme videre med specialiserede bøger og vejledninger.

Dyreværnsloven Får, Fødevarestyrelsen

Ib J. Christiansen og Knud Nielsen: Fåre- og lammesygdomme. Kun biblioteket.

Anette Holmenlund: Hyrdetimer. Turbine Forlaget, 2007

Svend Bek og Ivar Christoffersen: Fodring af får. Landbrugsforlaget

Agnes Winther and Clare Phythian: Sheep Health, Husbandry and Disease. The Crowood Press, 2011

Agnes Winther and Cicely W. Hill: Manual Lambing techniques. Amazone´s Book Store

Frank Slorie: Sheep Signals. Roodbont, Holland, 2016

David C. Henderson: The Veterinary book for Sheep farmers. Farming Press Ltd.

Danske tidsskrifter:

Nyt om Får, udgivet af Team Fårerådgivning. www.teamfaareraadgivning.dk (udgivet siden april 2016)

Får, udgivet af Dansk Fåreavl. www.sheep.dk (til og med 2015)

Hjemmesider:

Team Fårerådgivning, se www.teamfaareraadgivning.dk

SCOPS – Sustainable Control of Parasites in Sheep: se http://www.scops.org.uk/

AHDB Beef and Lambs: Better returns Programme (http://beefandlamb.ahdb.org.uk/returns/health-and-fertility/)