Kursusudbud

Team Fårerådgivnings udbyder kurser – enten alene eller i samarbejde med andre. Denne oversigt viser primært de arrangementer, som vi selv står for.  Kurser i foreninger, hvor vi kun forestår undervisningen vil typisk fremgå af foreningernes egne oversigter.

Kursusudbud i 2016

Seminar om ”Bedre behandling og forebyggelse mod orm i fårebesætninger”. Gennemført den 16. september 2016 på Dalum Landbrugsskole. Målgruppen var dyrlæger og rådgivere. Find nærmere omtale af program og bilag fra seminaret her (underside)

 

Kursusudbud i 2017

 

Hvert lam tæller på bundlinjen

Lørdag, den 16. september 2017 kl. 10.00 – 15 på Dalum landbrugsskole

Et lam koster først, når det har et øremærke i – påstår mange, men hvor mange penge går egentlig tabt undervejs med den holdning? Kursets sætter fokus på hvordan fåreavleren med en lille ekstra opmærksom indsats kan øge indtjeningen. Når dyrene først er på græs, så passer de sig selv – eller gør de?

Fiona Lovatt, dyrlæge og professor fra England fortæller om fåreavlerens muligheder for en mere bevidst drift i fåreholdet og regner på om indsatsen kan betale sig.

Se hele programmet her

 

Kursus for nye fåreavlere

Kursus for nybegyndere med emner som den ikke erfarne fåreavler skal lære: Øremærkning, håndtering af får, pasning af læmmende får og nyfødte lam, råmælkstjek, sondefodring. Samt andre praktisk ting som fodring og afgræsning, vaccinationer, udtagning af gødningsprøver, ormebehandling, flytning af dyr. Med sig hjem får man en oversigt over årets vigtige begivenheder, hvor man får nedskrevet sin huskeliste.

Tid og sted: Kurset gennemføres i eftersommeren både i østlige og vestlige Danmark. Kontakt Inga Stamphøj for kurser i øst og Randi Worm for kurser i vestlige Danmark.

 

Lær at tælle orm

Parasitbekæmpelsen kan gøres langt bedre, når du kender smittetrykket og hvilke orm, der plager dine lam. Med dette kursus får du indsigt i at udtage gødningsprøver og lave analyser i et mikroskop.

Kurset består af en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske del vil kursusdeltagerne lære selv at undersøge gødningsprøver i et mikroskop. Kursuslederen medbringer et eller flere mikroskoper og der udleveres en instruktionsbog om emnet. Kursuslederen kan evt. være behjælpelig med indkøb af mikroskop.

Den teoretiske del gennemgås de mest almindelige indvoldsparasitter hos får, samt forslag til bekæmpelse. Derudover vil der være forslag til, hvordan man undgår udvikling af resistens over for ormemidlerne.

Kurset kan tilpasses en gruppe kursisters særlige ønsker.

Information: Kontakt Inga Stamphøj for yderligere information om kurset.

 

Medicinhåndteringskursus

Siden februar 2007 har det været et lovkrav at fåreavlere skal have et godkendt medicinhåndteringskursus, hvis man selv vil give receptpligtige lægemidler til sine produktionsdyr. Det er Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at besætningsejere har et kursusbevis.

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er internetbaseret og den tilhørende prøve skal bestås inden man kan deltage i den praktiske del.

Den teoretiske del omfatter alle dyrearter, men den praktiske del er tilpasset fåreavl. Der beregnes ca. 4 timer til den teoretiske del og ca. 4 timer til den praktiske del.

Der udleveres et kursusbevis efter gennemført kursus.

Kursuspris: 800 kr. (inkl. moms) pr deltager ved mindst 10 kursister.

Information: Kontakt Inga Stamphøj eller Randi Worm, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Tilmelding: Send en mail til post@teamfaareraadgivning.dk med kontaktoplysninger og vi skriver dig op til et kursus. Det gennemføres et centralt sted i landet for deltagerkredsen, når vi har mindst 10 på listen.

 

Rådgiverseminar 2017 for dyrlæger og konsulenter

Team Fårerådgivning inviterer interesserede dyrlæger og rådgivere til seminar den 15. september fra kl. 9.30 på Dalum Landbrugsskole. Seminaret fokuserer på de økonomisk mest betydende sygdomme og indkredser en best practice med fælles anbefalinger. Vi tager udgangspunkt i fårebesætningers vigtigste lidelser med klinik, forebyggelse og simple regnemodeller, så vi kan gennemskue hvilken indsats, der kan betale sig. Der er hovedindlæg af Fiona Lovatt, anderkendt engelsk dyrlæge og professor. Se hele programmet her