Kursusudbud

Team Fårerådgivnings udbyder kurser – enten alene eller i samarbejde med andre. Denne oversigt viser primært de arrangementer, som vi selv står for.  Kurser i foreninger, hvor vi kun forestår undervisningen vil typisk fremgå af foreningernes egne oversigter.

Kursusudbud i 2016

Seminar om ”Bedre behandling og forebyggelse mod orm i fårebesætninger”. Gennemført den 16. september 2016 på Dalum Landbrugsskole. Målgruppen var dyrlæger og rådgivere. Find nærmere omtale af program og bilag fra seminaret her (underside)

 

Kursusudbud i 2018

God ernæring af lam øger bundlinje – kursusdag for fåreavlere

Der er ny viden om ernæring af får og betydningen for udvikling af fostret, samt indlæg om optimal udnyttelse af græsmarken. Endelig indlæg om brug af Veterinærinstituttets analyser til bedre diagnoser af pludseligt døde får. Se mere i programmet.

Tid og sted: Fredag den 21. september kl. 9.15 til 17.00 på Dalum Landbrugsskole. Mulighed for tilkøb af aftenarrangement, samt besætningsbesøg lørdag, den 22. september.

Tilmelding til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

 

 

Kursus for nye fåreavlere

Kursus for nybegyndere med emner som den ikke erfarne fåreavler skal lære: Øremærkning, håndtering af får, pasning af læmmende får og nyfødte lam, råmælkstjek, sondefodring. Samt andre praktisk ting som fodring og afgræsning, vaccinationer, udtagning af gødningsprøver, ormebehandling, flytning af dyr. Med sig hjem får man en oversigt over årets vigtige begivenheder, hvor man får nedskrevet sin huskeliste.

Tid og sted: Fredag, den 16. marts kl 16-20 i Fole forsamlingshus, Gram. Tilmelding til Randi Worm på mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk eller Kirstine F Jørgensen, mail: kfj@lmo.dk

 

Hvordan ser mit får ud indvendigt

Vi åbner et dødt får og ser hvor de enkelte organer ligger og får indtryk af forskellen mellem de forskellige vævstyper. Det giver et godt grundlag for at forstå fårets kropsfunktioner og sundhedsproblemer.

Tid og sted: Mandag, den 12. marts på Varde Ådals slagtehus, Varde.

Tilmelding: Randi Worm, mobil: 21461955 eller mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

 

Lær at tælle orm

Parasitbekæmpelsen kan gøres langt bedre, når du kender smittetrykket og hvilke orm, der plager dine lam. Med dette kursus får du indsigt i at udtage gødningsprøver og lave analyser i et mikroskop.

Kurset består af en praktisk og en teoretisk del. I den praktiske del vil kursusdeltagerne lære selv at undersøge gødningsprøver i et mikroskop. Kursuslederen medbringer et eller flere mikroskoper og der udleveres en instruktionsbog om emnet. Kursuslederen kan evt. være behjælpelig med indkøb af mikroskop.

Den teoretiske del gennemgås de mest almindelige indvoldsparasitter hos får, samt forslag til bekæmpelse. Derudover vil der være forslag til, hvordan man undgår udvikling af resistens over for ormemidlerne.

Kurset kan tilpasses en gruppe kursisters særlige ønsker.

Information: Kontakt Inga Stamphøj for yderligere information om kurset.

 

Medicinhåndteringskursus

Siden februar 2007 har det været et lovkrav at fåreavlere skal have et godkendt medicinhåndteringskursus, hvis man selv vil give receptpligtige lægemidler til sine produktionsdyr. Det er Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at besætningsejere har et kursusbevis.

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del er internetbaseret og den tilhørende prøve skal bestås inden man kan deltage i den praktiske del.

Den teoretiske del omfatter alle dyrearter, men den praktiske del er tilpasset fåreavl. Der beregnes ca. 4 timer til den teoretiske del og ca. 4 timer til den praktiske del.

Der udleveres et kursusbevis efter gennemført kursus.

Kursuspris: 1.000 kr. (inkl. moms) pr deltager ved mindst 10 kursister.

Tid og sted: For praktisk prøve: Lørdag den 17. marts ved Vejen, eller lørdag den 5. maj på Mols.

Tilmelding: Randi Worm på mobil: 21461955 eller mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

Information: Kontakt Inga Stamphøj eller Randi Worm, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

 

Rådgiverseminar 2018 for dyrlæger og konsulenter

Tema: Faglig inspiration til sygdomsforebyggende rådgivning til fåreavlere

Tid og sted: Fredag, den 21. september kl. 9.15 – 16.00 på Dalum Landbrugsskole. Mulighed for tilkøb af praktisk orienteret kursus torsdag eftermiddag, den 20. september.